newwข่าวสารจากทางร้าน

เนื่องจากทางเว็ปของเรามีลูกค้ามากขึ้น สินค้าถูกและดี บริการดี เป็นเว็บติดอันดับ google ลำดับต้นๆ

เลยมีผู้ไม่หวังดีได้ทำการนำไวรัสคอมพิวเตอร์มาใส่ในเว็ปบอร์ดของเรา เพื่อลดความน่าเชื่อถือลง

ขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี้ด้วย เราจะรีบปรับปรุงเว็บบอร์ดเป็นการด่วน